EMCEKARE FORUM
Emcekare
ONLINE
SHOP
TEKLİF
AL
FİYAT AL


Dosya Yükleyebilirsiniz.( Dosya boyutu Max 10 MB Olmalıdır.)
ENERJİ
BES - Biogaz Enerji Santralleri
BES - Biogaz Enerji Santralleri

Dünyada enerjinin önemi her geçen gün artmaktadır. Petrol ve kömür rezervlerinin giderek azalması, doğalgazın da kısıtlı olması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep giderek artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye olumsuz etkileri, klasik enerji kaynaklarına göre daha azdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyetleri fosil kökenli yakıtlara göre daha azdır, tükenmezler ve çevre ve insan sağlığı için önemli bir tehdit oluşturmazlar. 

Biyokütle, biyolojik olarak elde edilebilecek enerji potansiyeline sahip olan bir enerji kaynağıdır. Biyokütle her durumda oluşması ve tükenmez bir enerji kaynağı olması bakımından oldukça büyük bir değere sahiptir. Biyokütlenin enerji potansiyeli yenilenebilir enerji statüsünde yer aldığından, bu enerjinin tükenme riski yoktur.

Dünya nüfusunun hızla artması enerji ihtiyacının da hızla artmasına neden olmuştur. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynakları iyice değerlendirilmeli ve bu enerji kaynaklarının kullanımı artırılmalıdır. Biyogaz ise yenilenebilir enerji kaynakları arasındaki büyük öneme sahip bir enerji kaynağıdır. Ülkemiz biyogaz üretimi için oldukça fazla biyokütle kaynaklarına sahiptir.

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına destek sağlamak için çalışmalar sürdürmeye ve tesis kurulumlarına destek olmaya devam etmekteyiz. Tesislerin elektrik işleri, enerji nakil hattının yapımı, otomasyon sistemlerinin kurulumu ve devreye alınması, elektrik dağıtım şirketine entegrasyonu, MCC ve diğer elektrik panolarının temin ve  montajı tarafımızca gerçekleştirilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.
GES - Güneş Enerjisi Santralleri
GES - Güneş Enerjisi Santralleri

Tüketimin nüfus ile birlikte artmaya devam ettiği bu günlerde enerji ihtiyacı da oldukça yüksek seviyelere tırmanmıştır. Artan enerji ihtiyacını yenilenemeyen kaynaklardan karşılamak hem çevre için hem de insan sağlığı için oldukça zararlıdır. Günümüz teknolojisi ile geliştirilen ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan sistemler ise bu noktada büyük önem taşımaktadır. Tükenmeyen kaynaklardan sağlanan bu enerji ekonomik avantajlarının yanı sıra dünyanın geleceği için de umut vadetmektedir.

Güneş enerjisi santralleri çalışma prensibi ile en çok tercih edilen sistemlerdendir. Güneş panellerine gelen ışıklar, paneller sayesinde enerjiye dönüştürülerek büyük güneş pillerine veya akülere depo edilmektedir.

Dünyamızın geleceği için önemli bir adım olan yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi çevre dostu ve ekonomik olmasıyla tercih edilebilirliği artan bir sistemdir.

Emcekare Mühendislik A.Ş. olarak güneş enerjisi santrallerini destekliyor, kurulumunda yer almaktan mutluluk duyuyoruz.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.
HES - Hidro Elektrik Santralleri
HES - Hidro Elektrik Santralleri

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.
JES - Jeotermal Enerji Santralleri
JES - Jeotermal Enerji Santralleri

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.
RES - Rüzgar Enerji Santralleri
RES - Rüzgar Enerji Santralleri

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.
Enerji İzleme Sistemleri
Enerji İzleme Sistemleri

Enerji izleme sistemleri, tüketicilere enerji tüketim alışkanlıkları hakkında bilgi sağlanmasını ve kullanılan enerjiye dair verilerin toplanmasını amaçlamaktadır.
Herhangi bir tesiste elektrik, sıcak su, doğalgaz, yakıt, su, buhar, basınçlı hava gibi tüm tüketimlerin yanı sıra bu tüketimlerin değişimine neden olabilecek sıcaklık, nem ve üretim adedi gibi tüm değişkenlerin istenilen zaman ve yerden izlenip kayıt altına alınmasını sağlar.

Enerji izleme sistemi kullanmayan işletmeler; enerji kullanımları hakkında herhangi bir öngörüye sahip olamazken, enerji verimliliğini sağlamakta da oldukça zorlanmaktadırlar.

Emcekare Mühendislik Otomasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak enerji izleme sistemlerinin kurulumu konusunda uzman ekibimiz ile hizmet vermekteyiz.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.